1. מילוי הפוד (קפסולה):
הפכו את הפוד כך שפיית השאיפה תופנה כלפי מטה, פתחו את פקק הסיליקון ומלאו הפוד בנוזל דרך פתח המילוי. סיגרו היטב את פתח המילוי באמצעות פקק הסיליקון.
שימו את הפוד חזרה בגוף המיפוד כאשר המגעים הזהובים שבפוד ובמכשיר חופפים

הערות:
– חשוב לא למלא את הפוד יתר על המידה.
– לאחר מילוי הפוד, יש להמתין 5 דקות עד שהנוזל יספג בכותנה שבתוך הפוד (ההמתנה הכרחית רק כשהפוד חדש).
– יש לוודא תמיד שהפוד מלא לפחות בשליש, בכדי לא לייבש את הכותנה
– הפוד מתאים לכל סוגי הנוזלים: נוזלי ניקוטין רגילים, נוזלי מלח ניקוטין, CBD

2. תפעול המכשיר:
הדליקו את המכשיר באמצעות 5 לחיצות מהירות על כפתור ההפעלה הממוקם מתחת לפתח הטעינה, המכשיר יהבהב באור אדום 5 פעמים כדי לסמן שהוא פועל.
בכדי לאדות, אין צורך בלחיצה על כפתור, למיפוד יש חיישני זרימת אוויר, ניתן פשוט לשאוף דרך פיית הפוד.

חיווי מצב סוללה:
בעת שאיפה, יאיר המכשיר באחד משלושה צבעים:
צבע כחול – סוללה מלאה
צבע סגול – 50% סוללה
צבע אדום – סוללה עומדת להתרוקן

זמן הטענה:
טעינת סוללת המכשיר במלואה – כשלוש שעות, כשהסוללה מלאה, המכשיר יהבהב בכחול מספר פעמים והתאורה תכבה

מצב ״נסתר״:
לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה עד להופעת שני הבהובים בצבע כחול, פעולה זו תבטל את תאורת חיווי הסוללה בעת השאיפה. לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את תאורת חיווי הסוללה